ΕΛΛΑΔΑ posted by

Την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου. Ποιά είναι τα κριτήρια

Την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου. Ποιά είναι τα κριτήρια

Το πρωί της Τετάρτης 13 Μαρτίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα ενοικίου, σύμφωνα με δηλώσεις της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Θεανώ Φωτίου, έκανε γνωστό ότι η πλατφόρμα θα λειτουργήσει με τις γνωστές διαδικασίες και σημείωσε ότι το επίδομα θα δοθεί και αναδρομικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, εφόσον το μισθωτήριο είναι από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η πληρωμή θα γίνει τον Απρίλιο, ενώ διευκρίνισε ότι όλες οι πλατφόρμες, όπως για το επίδομα ενοικίου τώρα, αλλά και εκείνες για το επίδομα παιδιού, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), κλπ, δεν κλείνουν, άρα ο κόσμος δεν πρέπει να αγχώνεται για τις αιτήσεις.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από το σπίτι αλλά και μέσω των Δήμων, ή των Κέντρων Κοινότητας για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων μέσω των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο υπογεγραμμένο το έντυπο συναίνεσης από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται:

  • το μισθωτήριο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος και
  • η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού μέχρι 31/12/2019.

Τον Απρίλιο πρόκειται να αρχίσει η καταβολή του επιδόματος που θα είναι αναδρομική από 1η Ιανουαρίου 2019 και θα περιλαμβάνει τα επιδόματα για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Οι αιτήσεις θα γίνουν με βάση τα εισοδήματα του 2017 και στη συνέχεια (μόλις υποβληθούν οι νέες φορολογικές δηλώσεις) θα γίνουν συμψηφισμοί με τα εισοδήματα του 2018.

Το προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 εκατ.ευρώ απευθύνεται σε 260.000 νοικοκυριά και 667.000 ανθρώπους.

Τα ποσά του επιδόματος κλιμακώνονται έως τα 210 ευρώ ως εξής:

  1. Το επίδομα ξεκινά από 70 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
  2. Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προστίθεται προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα
  3. Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος.

Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ποσό Επιδόματος

Σύνθεση Νοικοκυριού – Ύψος Επιδόματος

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 70€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη – 105€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος – 140€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη – 175€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω – 210€

Εισοδηματικό όριο

Σύνθεση Νοικοκυριού – Συνολικό Εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 7.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη – 10.500€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος – 14.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη – 17.500€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω, ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω – 21.000€

Όριο κινητής περιουσίας

Σύνθεση Νοικοκυριού – Όρια καταθέσεων/μετοχών ομολόγων κτλ.

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 7.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη – 10.500€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη – 14.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη – 17.500€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω – 21.000€

Όριο ακίνητης περιουσίας

Σύνθεση Νοικοκυριού – Συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – 120.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη – 135.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη – 150.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη – 165.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω -180.000€

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up