ΗΜΑΘΙΑ posted by

Προστασία για ποινικές διώξεις στα μέλη των διοικήσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Προστασία για ποινικές διώξεις στα μέλη των διοικήσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Τα χρέη και η άσχημη οικονομική κατάσταση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, οδηγούν σε δικαστικές αποφάσεις που στρέφονται κατά παντός υπευθύνου, για είσπραξη οφειλών και προηγουμένων ετών, με αποτέλεσμα να “κινδυνεύουν” άμεσα και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας ακόμη και για προηγούμενες περιόδους, εφόσον τα χρέη αφορούν την χρονική περίοδο της θητείας τους.

Για τον λόγο αυτό, προβλέφτηκε “προστασία για ποινικές διώξεις κατά των διοικήσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης” από τις 31/6/2016 και μετά, μέσω του άρθρου 44 του νομοσχεδίου “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά το άρθρο 44 αναφέρει:

Η ποινική δίωξη κατά των προσώπων που από τις 31.3.2016 διατέλεσαν ή διατελούν Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τις πράξεις μη καταβολής πάσης φύσεως οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και για την πράξη του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Κατά των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεν επισπεύδονται πράξεις ή μέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόμο ή διασφαλιστικά μέτρα, καθώς και κάθε διαδικασία που κατατείνει στην είσπραξη των οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Πράξεις ή μέτρα που έχουν επισπευσθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2. 2. Η αναστολή της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας από το δικαστήριο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄153). 3. Με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας από το δικαστήριο, εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη εναντίον των προσώπων της παραγράφου 1 για αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στις πράξεις μη καταβολής των οφειλών της εταιρείας που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και αίρονται οι πράξεις ή τα μέτρα εκτέλεσης που έχουν επισπευσθεί εναντίον τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up