ΗΜΑΘΙΑ posted by

Τι προβλέπει η απόφαση για τις μετατάξεις των υπαλλήλων της Ελληνική Βιομηχανίας Ζάχαρης

Τι προβλέπει η απόφαση για τις μετατάξεις των υπαλλήλων της Ελληνική Βιομηχανίας Ζάχαρης

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα όσα προβλέπονται για τις μετατάξεις των υπαλλήλων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζαχάρεως σε άλλες υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου.

Όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η μεταφορά διενεργείται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον αυτός που ζητάει τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μεταφέρεται. Κατά τα λοιπά, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4369/2016 (Α’ 33) και 4354/ 2015 (Α’ 176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών των υπαλλήλων.

Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας να προβεί στην έκδοση της κοινής απόφασης της παρ.3 του άρθρου 23 του νόμου 4587/2018, η οποία εκδίδεται με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και σε σύμπραξη με τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι φορείς του Δημοσίου πρέπει, έως τις 31 Ιανουαρίου 2019, να γνωστοποιήσουν τις κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων τυπικών προσόντων που θέλουν να καλύψουν ή τις ανάγκες που έχουν, πέραν των κενών θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up